Homesome Paris Presentation

AW15_P_01AW15_P_02AW15_P_05AW15_P_06AW15_P_14AW15_P_08AW15_P_15AW15_P_07AW15_P_11AW15_P_16AW15_P_18AW15_P_13AW15_P_20AW15_P_23AW15_P_24AW15_P_17AW15_P_22AW15_P_04AW15_P_21AW15_P_19AW15_P_26AW15_P_28

Photography: John Patrick Walder

Styling: Oriana Tundo (Style-Council)

Hair & Make-up: Lena Fleischer (Style-Council)

Thank you Gioia, Naum, Sara, Viviana, Eleonora, Niria, Claudia, Walid, Aron, Jonas